top of page

Organisatie: De Wielenloop
KVK nummer: 74150987

RSIN nummer: 859789779
Vestigingsadres: Saffierborch 12, 5241 LN, Rosmalen
Website: www.wielenloop.nl
E-mail: dewielenloop@gmail.com

Bestuur

Het bestuur van de Wielenloop:
Mike Scholten: Voorzitter en Penningmeester

Paul de Boer: Secretaris

Evert Scholten: Algemeen bestuurslid

Het bestuur krijgt geen vergoeding voor hun werkzaamheden en doen dit puur op vrijwillige basis.

Missie

Wij willen als organisatie zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen. Bewegen in fysieke vorm om aan je gezondheid te werken is belangrijk onderdeel van ons evenement. Hierdoor wordt gezondheid bevordert en dit leidt uiteindelijk tot een gelukkiger leven.

Om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen, houden we het evenement en organisatie laagdrempelig. De Wielenloop ontleent haar bestaansrecht aan de bevordering van een gezonde en actieve samenleving door mensen van alle leeftijden en van alle niveaus sportevenementen aan te bieden op het gebied van hardlopen.

Dit is een ideële doelstelling waarmee per definitie óók een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de bevordering van duurzaamheid. Daarnaast streeft De Wielenloop er naar de evenementen zo duurzaam mogelijk te organiseren en in te zetten voor charitatieve instellingen.

 

Visie

De organisatie van de Wielenloop streeft er naar om mensen in beweging te krijgen in de omgeving van Rosmalen. We willen graag mensen op een fysieke manier in beweging krijgen door middel van het organiseren van een hardloopevenement. Maar ook in social-maatschappelijke context mensen in beweging krijgen door hen te betrekken bij het organiseren van het evenement.

De Wielenloop wil een laagdrempelig evenement organiseren, waarbij we mensen met elkaar willen verbinden. Mensen worden bij elkaar worden gebracht, en hebben een gemeenschappelijk doel door deel te nemen aan ons evenement. Of worden als vrijwilliger betrokken bij de organisatie. En brengt het evenement saamhorigheid in de wijk. 

 

Korte termijn doelstelling 2020 - 2023

  • Professionaliseren van evenement

  • Nieuwe afstand realiseren

 

Lange termijn doelstelling 2020-2025

  • Evenement met jaarlijks meer dan 1000 deelnemers.

  • Evenement dat volledig zichzelf kan financieren zonder hulp van subsidies.

  • Creëren van een evenement dat meer biedt dan hardloopwedstrijd.

bottom of page